Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez  ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez 

·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez   ·

Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona

Diari El Punt 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt

Butlletí del Cente Moral Cultural del Poblenou, Juny 2007 

http://www.elcentrepoblenou.org

 

Escola de Ballet CARLES IBÁÑEZ

Marc Ibáñez

Miriam Subatella

Susana Muntasell

Adriana de Robles

Carla Diego

Vanesa Fernández

Anna B. Garcia

Lidia Ibáñez

Ester Masramon

Raquel Pérez

Laia Ribas

 

Amb la col.laboració de:

Laura Sanz

Mònica Díaz

Margarita Nevado

Mar Riera

Cira Piquer

 

El nen: Genís Arias

L’home: Sergi Riba

 

Aspirants:

Olga García

Naila Fiol

Equip tècnic:

Il.luminació—

Aurora

So—

Croma

Disseny de llums—

Padró

Assistent de coreografia—

Miriam Subatella

Adjunt de direcció—

Margarita Abad

Coreografies i direcció—

Carles Ibáñez i Padró

Components: