Escola de Ballet CARLES IBÁÑEZ

Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez  ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez 

·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez   ·

Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona

Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez  ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez 

·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez   ·

Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona

Fundada l’any 1.981

Cuadro de texto: Pàgina Web en procés de renovació!!!!!!!!!!