Escola de Ballet CARLES IBÁÑEZ

Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez  ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez   ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez  ·   Escola de Dansa Carles Ibáñez  

·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez    ·    Companyia de Dansa Carles Ibáñez   ·    Companyia de Dansa

Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·   Ballet a Barcelona   ·     Ballet a Barcelona   ·   Ballet

Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez  ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez   ·   Escuela de Danza Carles Ibáñez  ·   Escuela de Danza

·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·    Compañía de Danza Carles Ibáñez   ·   Compañía de Danza Carles Ibáñez    ·   

Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·   Ballet en Barcelona   ·     Ballet en Barcelona   ·  

Fundada l’any 1.981